Юридична Агенція ЄВРОМОВА

Апостиль на українських офіційних дкументах

 

Апостиль (Apostille) - це спеціальний штамп який проставляється на офіційних документах, які були складені (оформлені) на території України. Штампом Апостиль засвідчується справжність підпису, та посада особи, що підписала документ та проставила відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

 

УВАГА! На території України проставляється штамп Апостиль лише на документах складених та виданих на території України. Такі документи повинні мати реєстраційний номер, дату видачі, назву, містити підпис посадової - службової особи та обов’язковобути скріплені печаткою. Апостиль проставляється виключно для країн які приєдналися до Гаазької конвенції, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року та застосовує Апостиль (Apostille) документів.

 

Актуальний перелік країн, що приєдналися до Гаазької конвенції, щодо засвідчення документів апостилем знаходиться на сайті Гаазької конвенції (англ. - HCCH) за посиланням

Документи видані на території України, можуть бути використані на території іншої держави лише після їхнього відповідного завірення шляхом проставлення штампу Апостиль крім випадків коли між державами існують міжнародні договори, про взаємну правову допомогу та визнання документів без штампу Апостиль.

 Апостиль проставляється на оригіналах документів або засвідчених нотаріальних копіях.

Штамп Апостиль проставляється також на нотаріально засвідчених перекладах за умови, що оригінал чи нотаріальна копія оригіналу було апостильовано (подвійний апостиль).

 Апостилювання — це процедура посвідчення Міністерством Внутрішніх Справ (МВС), Міністерством закордонних справ (МЗС), Державною подтковою службою (ДПС), Міністерством юстиції (МЮ), Державною реєстраційною службою МЮ, Міністерством освіти і наук (МОН) підпису посадової особи, яка підписала документ та печатку, що офіційно засвідчила цей офіційний документ, складений на території України.

 

01.01.2023 року проведено розподілу між державними органами повноважень на засвідчення документів апостилем, з цієї дати передбачено надання повноважень на проставлення апостилю:

 

Міністерству внутрішніх справ – на документах, що видаються Міністерством внутрішніх справ та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти та науки;

Державній міграційній службі – на документах, що видаються Державною міграційною службою, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

Державній податковій службі України – на документах, що видаються Державною податковою службою та її територіальними органами.

Міністерству освіти та науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти та науки;

До таких документів належать: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

Міністерством юстиції України– на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України.

До таких документів належать: документи видані органами РАЦС, свідоцтва про народження, смерть, шлюб та розлучення, зміна прізвища та імені, довідки, вилучення з Державного реєстру актових записів про цивільний стан, документи видані або засвідчені нотаріусами, судові рішення.

Державна реєстраційна служба– на документах виданих цією службою та її підрозділами, зокрема на витягах та витягах із Державного реєстру юридичних та фізичних осіб, на витягах із Державного реєстру прав спільності.

Міністерство закордонних справ – на довідках, виданих архівними установами України, довідках з пенсійного фонду, довідках про стан здоров’я, довідках виданих ЦНАП, а також на інших видах документів.

 

Апостиль (Apostille) проставляється на таких документах:

- на документах, що походять від органів судової влади України

- на документах, що походять від органів прокуратури України, органів юстиції

- на адміністративних документах

- на документах про освіту та вчені звання

- на документах, оформлених державними та приватними нотаріусами.

 

Апостиль (Apostille) не може проставлятися на документах:

- виданих закордонними дипломатичними установами України

- на адміністративних документах, які мають прямий стосунок до комерційних чи митних операцій

- характеристиках

- оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї,   

  свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи 

- оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.

 

Апостиль проставляється через нотаріально засвідчену копію чи нотаріальний витяг:

 - паспорт громадянина України зразка 1994 року

- паспорт громадянина України у формі ID картки

- паспорт громадянина України для виїзду закордон

- військовий квиток

- пенсійне посвідчення

- трудова книжка

- посвідчення водія

- свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів (технічний паспорт).


У проставленні Апостиля на документі відмовляється, якщо:                                                               

- документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;                                                                - не підтверджено посаду особи, в якій вона виступала, справжність підпису на документі якої перевіряється при проставленні апостиля;                                          - документ не відповідає зразку або формі, встановленому на дату його видачі та/або не відповідає вимогам щодо складу та порядку розміщення обов’язкових реквізитів, який повинен містити такий документ;                                                    - текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;                            - документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв’язку;                                                                                            - у документі є незастережені виправлення або дописки;                                         - до повноважень компетентного органу не входить проставлення апостиля на цьому документі;                                                                                                      - компетентному органу не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів.

Для отримання безкоштовної консультації з питань проставлення апостиля та замовити послугу з проставлення апостиля можете звернутися до Юридичної агенції Євромова дистанційно за допомогою зв’язку:

тел. (067) 985 32 10  (063) 780 57 85

       Viber (067) 985 32 10

WhatsApp (067) 985 32 10

 Telegram (067) 985 32 10

evromova@ukr.net